Beslutningene vi trenger

for fremtiden vi ønsker

HVA GJØR VI
 

 Hvem er vi 

Insight Tools bygger beslutningsverktøy ved hjelp av kvantitative analyse, for å veilede medium og store selskaper til å løse problemer relatert til struktur, strategi, bemanning, IT og logistikk med fokus på bærekraftig 

 

”Keeping it simple”
Vårt fokus er å levere produkter med god kvalitet som er lett å bruke og praktisk.  Vi har tro på enkle løsninger som alle kan forstå og bruke, uten at det kreves store investeringer

Susana A. Assuad leder og driver Insight Tools.

 

I tillegg til egen kompetanse (ingeniør/master i simulering/PhD i bærekraftig utvikling) har hun også et bredt nettverk av fagfolk med seg, med forskjellige bakgrunn og erfaring, som kan hentes inn ved behov, slik at Insight Tools kan levere et optimalt produkt tilpasset kundens ønsker.

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein

 

    Hva gjør vi    

Bussines simulators

 

Ved hjelp av simulering, kan du teste beslutinger før implementering.  
Det er billigere å lære ved og gjøre feil i en virtuell verden, enn i den reelle verden

Data Visualisering

 

Bruk av riktig informasjon, gir bedre
beslutninger.  Data finnes i alle organisasjoner, men data er ikke det samme som informasjon. Informasjon gir en ekstra verdi til brukeren, slik at han eller hun kan fokusere på den som er viktig, dvs. ta en beslutning.  Data kan være tall eller tekst, og vanligvis er den presenter i tabeller eller paragrapher men dette kan føre til feil kommunisering.  

Data Analyse

 

 

 Referanser 

 

 Hvordan jobber vi 

Klima+ Bygg

Bygdingsvegen 1987

2940 Heggenes

Norway

Orgnr. 998489881

 

carla.assuad@insight-tools.no

Tel: 41 219 756

 

    Kontakt    

 

Your details were sent successfully!